Certifikace

Společnost CERTICON uplatňuje systém řízení jakosti vyhovující ISO 9001:2009 od roku 2002.
 
Jsme držiteli certifikátů pro design, vývoj, testování, diagnostiku a poskytování softwarových produktů, včetně poskytování poradenství, outsourcingu a dalších souvisejících služeb. Dále pro návrh, vývoj, testování a výrobu digitálních, analogových a smíšených signálů elektronických obvodů, včetně poskytování poradenství, outsourcingu a dalších souvisejících služeb.
 
Dále jsme držiteli certifikace ISO 13485:2012  
 
ISO 13485
Toto osvědčení demonstruje naši schopnost vyvíjet zdravotnické přístroje a poskytovat související služby, které trvale splňují příslušné zákonné požadavky i požadavky klienta. Rozšířili jsme uplatňování zdravotních norem a postupů pro všechny naše různé vývojové činnosti včetně posouzení rizik v rozsahu všech projektů, a to bez navýšení nákladů. To nám umožňuje pracovat na aplikacích využívaných v kritických prostředích, od medicíny po finanční sektor.
 
ISO 14001
Je mezinárodní norma, která specifikuje proces pro řízení a zlepšování výkonnosti podniku a jeho vlivu na životní prostředí.
 
ISO 18001 Certifikace - OHSAS
Tento standard je mezinárodně uznáván jako metoda hodnocení a auditu ochrany zdraví při práci a řízení bezpečnosti systémů. Byl vyvinut lídry v oblasti obchodu a mezinárodních normalizačních orgánů. Standard poskytuje firmám i organizacím rámec pro řádné a efektivní řízení bezpečnosti práce a zdraví na pracovišti.
 
Veškeré naše aktivity jsou řízeny metodami a normami vedoucími k dosahování úspěšného vývoje. Výběr metodik a přístupů je prováděn špičkovými profesionály, kteří jsou držiteli světově uznávaných certifikátů jako Project Management Professional (PMI PMP), IPMA, PRINCE2, Certified Scrum Mistr (CSM) a ITIL pro optimální organizaci IT služeb.