Co nabízíme

Českou firmu s přátelskou firemní kulturou
CertiCon v současnosti zaměstnává na 270 pracovníků, kteří se společně podílejí na celkovém fungování a úspěších firmy. Kromě technických oddělení, která zapracovávají a vyvíjí řešení šitá na míru klientů, jsou zde také obchodní, administrativní a další oddělení, která zajišťují celkový chod a vzájemnou součinnost všech zaměstnanců. Ačkoliv se CertiCon rok od roku rozrůstá a nabývá na síle, mezi zaměstnanci se stále pěstuje neformální a moderní firemní kultura. S každým je jednáno individuálně a podle jeho potřeb.
 
Práci na zajímavých projektech 
Naši zákazníci jsou velké globálně působící společnosti i střední a menší technologické firmy, jimž pomá
háme rozvíjet jejich podnikání. Pracujeme zejména na projektech pro zdravotnictví (vývoj softwaru pro kardiostimulátory apod.), strojírenský průmysl (expertní systémy, počítačové vidění), automobilový průmysl (diagnostický software pro přední světové výrobce automobilů aj.) a letecký průmysl (nástroj pro optimalizaci a plánování výroby). Zaměřujeme se ale také na telekomunikace (SW pro GSM-R, produktová řada 4MulCom). Mimo tyto hlavní proudy podnikáme v mnoha dalších oblastech s různým zaměřením.
 
Široké technologické portfolio
CertiCon má mnoho klientů. Díky tomu se věnujeme mnoha oblastem a využíváme značné množství různých technologií. Proto jsou pro nás zajímaví kandidáti s rozmanitými znalostmi a zkušenostmi, které jim pomáháme dále rozvíjet.
 
Moderní pracovní prostředí a vybavení
Všechna naše pracoviště jsou na dobré adrese v budově kategorie A. Dbáme na špičkové vybavení a zázemí pro naše pracovníky. Preferujeme klidné pracovní prostředí kanceláří doplněné o neformální zóny, kde mohou zaměstnanci sdílet své nápady nebo si odpočinout a načerpat síly u kávy a čaje.