Computer Vision - rozpoznávání a detekce

CertiCon se zabývá několika oblastmi a aplikacemi počítačového vidění.
 

Identifikace elektroodpadu
První oblastí jsou průmyslové aplikace. Na specializovaném třídící lince dokážeme rozpoznávat celou škálu různých elektrických spotřebičů, jako jsou monitory, televize, video a DVD přehrávače a další drobné elektro. Spotřebiče jsou rozpoznávány za účelem třídění a evidence elektro odpadu. Tato aplikace počítačového vidění detekuje potenciální oblasti v obraze ve velmi vysokém rozlišení, kde se mohou nacházet loga, různé nápisy, štítky od výrobce apod. Texty na štítcích jsou převedeny do sady textů a tyto jsou následně ztotožněny s předlohou.
Pro identifikaci spotřebičů se využívá kombinace řady dalších technik jako podobnost 3D scanu sejmutého laserem ve vysokém rozlišení, určení přesných rozměrů spotřebiče a jeho hmotnost.
 

Identifikace specifického materiálů
Cílem této průmyslové aplikace je rozpoznání fragmentů mědi v kovové drti. Při procesu recyklace železné frakce je často na výstupu magnetického separátoru zachyceno i určité množství mědi. Aplikace identifikuje fragmenty mědi na rychle se pohybujícím běžícím pásu. Měď je rozpoznána podle barvy a tvaru.
 

Bezpečnostní kamera (CertiConVis)
Chytrá bezpečnostní kamera dokáže rozpoznat pohybující se objekty v sérii snímků. Pokud se jedná o postavu člověka a pokud se tento pohybuje v určené chráněné zóně, je vyvolán poplach. Pokud se jedná o zvíře nebo pohybující se předmět, poplach nebude vyvolán. Využívají se techniky background substraction a následná klasifikace pohybujících se objektů.
V dalším rozšíření sledujeme trajektorii identifikovaných objektů (člověk, auto, zvíře, jiné neživé předměty) a ze vztahu této trajektorie k rozmístění okolních identifikovaných předmětů dokážeme identifkovat podezřelé chování. Tímto provádíme behaviorální analýzu lidí v záběru kamery. Podezřelé chování je ohlášeno ve formě alarmu.
 
Navštivte také http://www.certiconvis.cz/ a podívejte se, jak CertiConVis funguje v praxi.
 

Hledání objektů v obrazové databázi
Na základě poskytnutého dotazovacího obrázku hledáme obrázky podobné ve velké obrázkové databázi. Prohledávání využívá řady lokálních a globálních deskritptorů, které předpočítáváme v obrázkové databázi a následně porovnáváme s deskriptory spočítanými z dotazovacího obrázku. Touto metodou dokážeme ztotožnit i trojrozměrné objekty vyfocené z různých úhlů, za jiných světelných podmínek nebo i na černobílé fotografii.
 

Identifikace předmětů s uměleckou hodnotou ve videu
Cílem je najít obrazy ve video záznamu, typicky z videa pořízeného v obrazové galerii. Aplikace automaticky katalogizuje obrazy podle tvaru rámu a z několika po sobě jdoucích snímků zvýší kvalitu záznamu tak, že výsledné rozlišení je větší než rozlišení původního video záznamu.
 

Vyhledání podobných obrázků na základě skicy
Cílem je najít v obrázkové databázi takové obrázky, které nejlépe odpovídají jednoduché schématické skice, kterou nakreslí uživatel na obrazovku. Aplikace je využitelná například pro hledání scén s rozložením objektů podle schématu.