EPIQA - unikátní plánovací software v průmyslu

EPIQA je vlastním produktem CertiCon, je to nástroj pro optimalizaci široké škály výrobních a logistických procesů v různých průmyslových oblastech. Své uplatnění najde všude tam, kde je potřeba efektivně rozvrhovat aktivity v podmínkách vysokého rizika změn či poruch.

Hlavní výhodou programu EPIQA je výrazné zefektivnění celého procesu, během kterého je nutné provést velké množství činností, nebo zkompletovat velké množství součástek. EPIQA umí reagovat na zpomalení či zastavení prací na dílčí výrobní lince, dokáže synchronizovat výrobní jednotky za rozdílných podmínek a nastalé situace vyhodnotit.

Poprvé jsme systém EPIQA implementovali za účelem optimalizace výrobních linek letadel Airbus A350 XWB ve společnosti Airbus Industries. Airbus v současné době naše řešení testuje v simulačním režimu a na základě zkušebního provozu udává, že toto softwarové řešení je schopno celý výrobní proces zefektivnit až o 15 %.

Martin Klíma Ph.D, vedoucí projektu ARUM ve společnosti CertiCon říká ke zkušebnímu provozu ve společnosti Airbus:
"Jakýkoliv problém při vývoji jednoho kusu letadla může znamenat prodloužení náběhové fáze výroby až o půl roku, což představuje ohromné náklady navíc. Když začíná výroba nového typu letounu, při montáži prvních pěti letadel končí až 70 % operací nezdarem, což je samozřejmě velký problém, který se výrobci snaží řešit. Hlavním přínosem řešení EPIQA je vyšší efektivita celého výrobního procesu a eliminace různých zpoždění." 

EPIQA nabízí chytré rozvrhování, plánování, řízení a simulaci reálných výrobních procesů založené na multiagentních technologiích. Umožňuje tak:

·        automatizované plánování výroby a obchodu,

·        řízení dodavatelských řetězců

·        modelování a simulace složitých procesů

·        podporu rozhodování