FEL EX Expert - diagnostický expertní systém

FEL EX Expert je univerzální diagnostický expertní systém, který je schopen poskytovat expertní rady, rozhodnutí nebo doporučit řešení v konkrétní situaci.
 
Význam diagnostiky je rozhodující pro řadu oblastí od medicíny až po strojírenství či automobilový průmysl. V lékařství jde o rozpoznávání chorobných dějů u lidí a naplánování jejich optimální léčby, zatímco v technice se nejčastěji jedná o „defektoskopii“ neživých zařízení, popř. návrh efektivní opravy nebo prediktivní diagnostiku. Expertní systém k těmto problémům přistupuje obdobným způsobem a nahrazuje přítomnost odborníků při vyhodnocování příčin, důsledků či problémů, které mohou nastat. Systém je schopen:

  • Přijmout potřebné znalosti ve formě znalostní báze pravidel a využít je pro konkrétní případy, které je třeba vyhodnotit.
  • Odvodit pravděpodobnost události (hypotézy) z báze znalostí spolu s konkrétními údaji o konkrétním diagnostikovaném případu (systému).
  • Komunikovat přitom může automaticky s databází nebo přímo s uživatelem přes grafické uživatelské rozhraní.

S využitím nadstavbových modulů lze systém FEL EX Expert využívat i v režimu automatického monitorování využívaného zařízení a vyvolat upozornění (spuštění alarmu, zaslání SMS atp.) v případě, že nastane nějaká významná událost.
Mezi prakticky používané aplikace systému FEL EX Expert patří například prediktivní diagnostika vibrací turbosoustrojí v energetice, klasifikace nádorů v onkologii a další.