Inovace a aplikovaný výzkum

Našim posláním vždy bylo a bude přinášet vlastní inovace podpořené vědeckým výzkumem a uplatňovat je v různých průmyslových odvětvích. Velmi rádi a ochotně se věnujeme i velmi úzce zaměřeným problémům, které zůstávají komerční nabídkou řešení přehlíženy a klienti si tak sami neví rady. V těchto případech se spoléháme na vlastní aplikovaný výzkum.
 
Již řadu let poskytuje svým klientům tyto profesionální služby a přinášíme významné inovace různým průmyslovým odvětvím. Stačí zmínit, že díky našim schopnostem se na nás obrátili i tak velcí hráči jako Airbus Industries, Frequentis či Asekol.
 
Aby mohly být hranice možného neustále posouvány, je zapotřebí mít k dispozici velmi kvalitní tým odborníků a nejmodernější technické vybavení. Nejen z tohoto důvodu jsme založili vlastní laboratoř pro aplikovaný výzkum, která úzce spolupracuje s našiminovačním centrem pro vlastní produktový rozvoj. Pyšníme se také spoluprací s renomovanými technickými univerzitami a výzkumnými centry v České republice i v jiných státech Evropské unie, například ČVUT Praha, Technická Univerzita ve Vídni, ZČU Plzeň, a VŠB Ostrava.
 
A jak to celé může fungovat? Uvažování o nových produktech a inovativních systémových řešeních obvykle začíná studií proveditelnosti. Pokud k dosažení požadovaného cíle neexistuje žádná doposud známá vhodná metoda, nebo není možné ji získat pro komerční využití klienta, přichází na řadu náš aplikovaný výzkum. Naše výzkumné aktivity čerpaly inspiraci z nejnovějších vědeckých poznatků a bude tomu tak i v budoucnu. Pouze nejnovější informace z výzkumu a nejmodernější technologie zajistí systémovým řešením a produktům efektivní dlouhodobou životnost včetně schopnosti obstát při srovnání s konkurencí.