Klíčové oblasti rozvoje

Soustředíme se na tyto oblasti rozvoje:
 
1) Optimalizace výroby a rozvrhování činností
- operativní plánování, optimalizované připojování různých výrobních subsystémů, generování nejefektivnějších příkazů, prediktivní diagnostika, eliminace rizik, prevence poruch
 
2) Mobilní zdravotnictví a e-health
- permanentní dálkový monitoring pacientů, důraz na aktivní zapojení pacienta, sběr a vyhodnocování dat
 
3) Strojové vidění
- strojová analýza obrázků a videa, rozpoznávání předmětů a vzorů, 3D rekonstrukce, sledování pohybu předmětů, rozpoznávání anomálií
 
Produkty a řešení vyvinutá CertiConem:
 

  • Rozvrhovač EPIQA vyvinutý v rámci projektu ARUM

Unikátní softwarové řešení pro plánování a kontrolu výrobního procesu specializovaných průmyslových produkcí (letadla, lodě, jednoúčelové stroje apod.). EPIQA organizuje výrobu např. letadel Airbus A350 XWB. Rozvrhovač umí reagovat na zpomalení či zastavení prací na dílčí výrobní lince, dokáže synchronizovat výrobní jednotky za rozdílných podmínek a nastalé situace vyhodnotit. Hlavním přínosem je zefektivnění celého výrobního procesu a snížení jeho finanční náročnosti.
 

  • Trusted Patient Coach (vzdálený monitoring pacientů)

Umožňuje monitoring pacienta, základní vyhodnocování jeho stavu, ukládání, třídění a přeposílání důležitých dat, sumarizaci předepsaných léků, řazení plánovaných vyšetření v kalendáři, sestavování léčebných plánů i vzájemnou komunikaci mezi připojenými uživateli. Pacient může být v permanentním přímém spojení se svým lékařem, pečovatelem i rodinnými příslušníky, i když je navzájem oddělují kilometrové vzdálenosti. Řešení bylo pod značkou HealthHelm vyvinuto pro USA, kde v současné době snižuje klinikám penále spojené s opakovanou léčbou.
 

  • Speedcom

Inovativní komunikační řešení, které zásadním způsobem napomáhá zvýšení rychlosti datových přenosů realizovaných přes mobilní celulární sítě.
 

  • Secom

Komunikační řešení pro zajištění stabilního mobilního spoje v místech s nízkou či kolísavou úrovní kvality mobilního spojení.
 

  • Smart Camera

Řešení pro inteligentní rozpoznávání objektů v obrazech, které je chytřejší a robustnější než Google ImageSearch. Rozpoznává objekty bez ohledu na barvu, úhel nafocení, světelné podmínky a umístění v obrazu.