O nás

Společnost CertiCon, a.s. byla založena v roce 1996 jako spin-off Českého vysokého učení technického.
 
Společnost zaměstnává přibližně 300 zaměstnanců, kteří se podílejí na projektech přesahujících z komerční průmyslové sféry do univerzitního prostředí. Společnost realizovala celou řadu projektů aplikovaného vývoje, a to projektů financovaných přímo zákazníkem i projektů spolufinancovaných z dotačních programů. Úzká vazba s vědeckými kapacitami umožňuje aplikovat v projektech nejnovější poznatky a dodávat inovační řešení.

Na základě zkušeností získaných účastí na komerčních výzkumných projektech, projektech výzkumu a vývoje financovaných Evropskou komisí či spoluprací s národními výzkumnými centry, je CertiCon schopen poskytnout nejen nejaktuálnější výzkumné a odborné znalosti, ale také podstatné praktické zkušenosti z reálného nasazení výzkumných výsledků v komerčních aplikacích.
 
Společnost CertiCon je partnerem i členem mnoha významných institucí. 
Od roku 2009 je například partnerem ESA (European Space Agency), se kterou spolupracuje na projektech v oblasti kosmického výzkumu a vývoje. CertiCon je také oficiálním členem the American Chamber of Commerce in the Czech Republic, dále The Christian Doppler (CD) Research Association, jenž podporuje aplikačně orientovaný základní výzkum na výzkumných pracovištích s průmyslovými partnery, a Czech ICT Alliance, která je oficiální exportní aliancí agentury CzechTrade, vládní České agentury na podporu obchodu.