Pro studenty

Brigády při studiu
Jelikož víme, že každý musí někde začít, nabízíme také dlouhodobé placené stáže a brigády na zkrácený úvazek studentům posledních ročníků vysokých škol. Pracovní doba je u nás flexibilní. Docházku si domlouváte se svým nadřízeným na základě vašich časových možností s ohledem na probíhající projekty. Brigády a stáže u nás jsou ideální příležitostí pro načerpání zkušeností, které doplní teoretické znalosti ze školního prostředí. Během studia tak lze získat nespornou konkurenční výhodu uplatnitelnou při vstupu na pracovní trh po absolvování studia.

Spolupráce při psaní studentských prací
V CertiConu úzce spolupracujeme s mnoha českými i zahraničními univerzitami. Proto nabízíme záštitu při psaní odborných textů (zejména bakalářských a diplomových prací). Vaše práce tak získá relevantní informace i praktický rozměr a Vy dostanete příležitost nahlédnout do prostředí technologické firmy a čerpat z našich zkušeností a znalostí.