Profesionální obchodní i technologické poradenství

Technologický consulting
Naši konzultanti jsou Vám připraveni poskytovat profesionální služby na základě cenného know-how, které získali během dlouholeté praxe, intenzivního vzdělávání a studia nejnovějších trendů v IT. Dovednosti konzultantů jsou obohaceny o zkušenosti z četných projektů v různých vertikálních odvětvích na světovém i českém trhu informačních technologií. Jejich kvalitu potvrzují různé profesionální certifikáty.
 
Byznysové poradenství poskytujeme především v těchto technologických oblastech:

  • Industry 4.0 /Průmysl 4.0

Společnost CertiCon vidí v iniciativě Průmysl 4.0 mimořádnou příležitost, kterou by si české podniky neměly nechat ujít. CertiCon se již dlouhou dobu specializuje na vývoj inovačních řešení, která plně splňují požadavky Průmyslu 4.0 (Industry 4.0). Firmám usilujícím o získání státní podpory poskytujeme odborné poradenství.
 

  • Informační bezpečnost

Bezpečnost je nutnou podmínkou, aby informační systémy poskytovaly uživateli služby, které očekává, v kvalitě, kterou očekává. Vytváříme software s vědomím, že relevantní bezpečnostní mechanismy musejí být zapracovány již v návrhu informačního systému, protože jejich pozdější přidání buď vůbec nemusí být možné, nebo generuje nezanedbatelné vícenáklady.
 

  • Systémová integrace

Úspěšná systémová integrace je výsledkem dobrého plánování a stabilní obchodní strategie a ve výsledku samotnou tvorbu strategie usnadňuje. Společnost pak dokáže flexibilněji reagovat na požadavky trhu a to představuje významnou konkurenční výhodu.
Víte, na jaké úrovni je u vás systémová integrace? Dokážete přesně stanovit nákladovost vašich IT projektů? Je vaše IT komplikované natolik, že údržba integračních mechanismů je drahá a časově náročná?
 

  • Servisně Orientovaná Architektura (SOA)

SOA je architektonický styl a strategie budování podnikové infrastruktury. Pomocí nových přístupů v IT architektuře mají organizace možnost napravit svoji IT architekturu tak, aby snadněji reagovala na požadavky jejich obchodní strategie. Jedním z takových přístupů je servisně orientovaná architektura – SOA.
 

  • Enterprise architektura (EA)

Enterprise architektura je moderním trendem pro zajištění úspěšného rozvoje IT a vychází z odborných, a zejména osvědčených praktik. EA vyžaduje podporu všech složek organizace, zejména byznysu a exekutivy, a jejich vzájemnou komunikaci. Pro ty, které si ji osvojili, přináší řadu výhod, zejména však následující:

  • EA podává přehled o realizovaných funkčnostech, díky čemuž dokáže lépe sledovat dodržování strategie a zamezit vytváření duplicit
  • byznys lépe rozumí práci IT a IT lépe chápe potřeby byznysu a celé organizace
  • IT Service Management

Pomáháme svým klientům efektivně řídit jejich informační technologie a tím generovat přidanou hodnotu. Našim klientům nabízíme:
ohodnocení zavedených procesů řízení IT, jejich vyspělosti a souladu s doporučeními ITIL
konzultace při implementaci a optimalizaci zavedených ITIL procesů
dodávku a implementaci vybraných platforem ServiceDesk.