Unikátní metodika vývoje inovací

CertiCon vyrábí moderní sofistikované technologické produkty, které jsou pro zákazníky vyvíjeny dle jejich individuálních potřeb. Úkolem je definovat a podrobně zanalyzovat problém, uvědomit si příčiny a pomocí kvalifikovaného týmu vytvořit účinné a spolehlivé řešení. Protože se jedná o složité, na sebe navazující procesy, je důležité postupovat dle kvalitní, prověřené metodiky. Na základě mnohaletých zkušeností s různými typy produktů jsme vytvořili vlastní propracovanou metodiku, které říkáme CertiCon Lean Innovation Development (zkráceně CLID). Naše metodika využívá principy LEAN Startup a AGILE development. Tyto uznávané a osvědčené postupy vývoje jsme přizpůsobili B2B i B2B2C podnikání.

Proces výroby produktů od prvotního nápadu až po sériovou výrobu má v CertiConu tři hlavní fáze:

 

 

 

 

 

Každá fáze se skládá z posloupnosti několika aktivit. Dílčí aktivita v jakékoliv fázi může obsahovat preferované postupy – metody pro návrh, validaci a vývoj produktu v dané fázi procesu.

Základnímy principy metodiky CLID jsou rychlost time-to-market a redukce odpadu spojeného s vývojem. To představuje velmi významný benefit i pro našeho zákazníka. Odpad a mrhání existuje ve všech procesech běžných společností a je tomu tak zejména ve vývoji nových produktů v podmínkách vysoké nejistoty, kdy není předem jistý koncový zákazník.  Existuje osm různých typů odpadu ve firemních procesech. Metodika CLID je zaměřena zejména na redukci mrhání zdrojů přepracováváním již jednou odvedené výroby, nebo zbytečnou výrobou, bez budoucího zákazníka. Potřeba přepracovávat dílo nastává nejčastěji tehdy, kdy výsledné dílo nesplňuje očekávání zákazníka nebo trhu, zjednodušeně když vyrobíme něco, co nikdo nechce.

 

Příčiny:

·        Nedostatečná analýza požadavků trhu a zákazníka

·        Nedostatečná validace předpokladů před samotným započetím vývoje

·        Velké balíčky funkcionality vyvíjené najednou

 

Důsledky:

·        Odpad: Více času odpracovaného vývojem zbytečné věci

·        Odpad: Více finančních prostředku vynaložených na vývoj a propagaci zbytečné věci

·        Odpad: Celý balík dobré funkcionality je neúspěšný kvůli jedné vadné věci

 

Naše řešení CLID:

·        Důkladná business validace všech předpokladů a hypotéz před samotným vývojem

·        Krátké vývojové cykly a malé vývojové balíčky funkcionality

·        Flexibilní úpravy produktového záměru na základě vyhodnocování metrik úspěšnosti