Testování softwaru

Testování a diagnostika SW
Poskytujeme služby zahrnující kompletní vývojový cyklus od studie proveditelnosti, analýzy požadavků na SW, návrhu testovací strategie a testovacího plánu, implementace testovacích procedur, jejich revize až po vlastní provedení testů a zpracování veškeré dokumentace.
 
Máme dlouholeté zkušenosti s testováním nejnáročnějšího SW, jako jsou životně kritické aplikace (např. pro kardiostimulátory), systémy pro diagnostiku automobilů či informační systémy pro správu citlivých dat.
 
Samozřejmostí je možnost až 100% automatizace testů, a to včetně využití umělé inteligence (neuronové sítě, support vector machines).
 

Automatizace testování
Nabízíme až 100% využití automatizace, což přináší výrazné snížení nákladů na exekuci testů.
Máme zkušenosti s využitím specializovaných nástrojů (QTP, GTS, TestComplete, QFTest aj.), s testováním webových aplikací (PAMIE, WEBTest, Selenium) aj.