Společenská odpovědnost

Společnost CertiCon a.s., vědoma si mimořádné společenské důležitosti vzdělávání obyvatelstva v oblasti využívání informačních a komunikačních technologií, dlouhodobě podporuje zavádění a rozvoj neziskového mezinárodního konceptu digitální gramotnosti a digitálních znalostí a dovedností ECDL na území České republiky.
CertiCon a.s. se mimo jiné podílí na vývoji a provozu národního informačního systému pro ECDL testování WASET a poskytuje zázemí pro pracovní skupinu ECDL-CZ, zřízenou při České společnosti pro kybernetiku a informatiku (ČSKI), která je garantem kvality a národní autoritou konceptu ECDL.